O Nás

Povieme Vám niečo o Nás

Spoločnosť ODD Support s.r.o bola založená v roku 2019. Sme rodinná firma a názov spoločnosti pozostáva z mien našich dcér: Olívia a Diana Daher. 

K našim zákazníkom pristupujeme individuálne. Našim primárnym cieľom je poskytnúť, čo najkvalitnejšie služby, ktoré by zodpovedali predstavám a očakávaniam našich zákazníkov.

Aby sme dosiahli najlepší výsledok, neriadime sa žiadnymi pravidlami. Našu prácu zveľadíme a upravíme tak, aby finálny produkt zodpovedal našej kvalite a cieľov našich zákazníkov.

Aby sme dosiahli najlepší výsledok, neriadime sa žiadnymi pravidlami. Našu prácu zveľadíme a upravíme tak, aby finálny produkt zodpovedal našej kvalite a cieľov našich zákazníkov.