new_layout_VIDEOPRODUCKIA

Fotografia je spojením reality a vízie fotografa. My vidíme výnimočnosť aj v obyčajnom a chceme ju pomocou objektívu zvečniť. Aby sme skĺbili našu perspektívu s vašou predstavou, ponúkame poradenstvo pri fotení, keďže iba takto bude výsledný záber spĺňať váš cieľ.

So zámerom čo najlepšie odkomunikovať pomocou videa vašu myšlienku tvoríme všetky naše videá. Vyrábame tak reklamné spoty, video návody, vlogy či dokonca príbehy na vaše sociálne siete. Každý typ videa sleduje iný cieľ a my sa za každú cenu snažíme prispôsobiť, aby sme ho naplnili jedinečným spôsobom. Či už teda chcete zaujať potenciálneho zákazníka, naučiť niečo ostatných, zabaviť vašich sledovateľov alebo sa jednoducho zviditeľniť, vystihneme túto podstatu a video nebudeme považovať za hotové, kým plne nenaplní vaše očakávania.

Okrem samotného natočenia videa v exteriéri, interiéri či našom štúdiu ponúkame aj dodatkové služby. Vaše video precízne zostriháme, doplníme o grafické prvky a prípadne pridáme aj audio stopy. Video tým naberie profesionálny vzhľad a jeho kvalita bude odrážať vysokú kvalitu vášho produktu. Všetky tieto doplnky spolu so zakomponovaním vašich pripomienok výslednú prácu približujú vašim predstavám a potrebám vašich zákazníkov.  

Primeraná forma a vzhľad videa sú nevyhnutnosťou ak chcete odprezentovať firmu či jedinca v tom správnom svetle. Nemôže sa však zabúdať na obsah, kvôli ktorému si vaša cieľová skupina video spustí. Spokojnosť zákazníka, a teda skvalitnenie videa do čo najväčšej miery je prvoradé. S cieľom zanechať dobrý dojem naplánujeme scenár daného videa a zaručíme jeho precízne spracovanie. O našich skúsenostiach a profesionalite svedčia taktiež spolupráce s rôznymi herečkami, speváčkami, športovcami či influencermi. Naše oko kamery už nasnímalo mnohé jedinečné príbehy a zviditeľnilo mnohé originálne produkty. Nenechajte konkurenciu, aby vás predbehla len kvôli lepšej reklame a nechajte naše videá rozpovedať príbeh vašej firmy.

Post - Produkcia

Scenár a Réžia

Foto zo vzduchu