Events

Kick-off meeting

v januári sa uskutočnilo úvodné stretnutie projektového tímu ….