Značka

Značka

Firmy síce predávajú produkty, no zákazníci si kupujú značky. Každý v konečnom dôsledku povie, že si kúpil Porsche, Adidasky či novú Rowlingovú. Značka pre firmu je to, čo reputácia pre človeka. Nie je to len logo, názov či slogan. Značka vám zostane aj keď celá budova firmy zhorí do tla. Je to spôsob, akým spoločnosť vníma danú firmu. V určitom zmysle sú to imaginárne okuliare, ktoré si človek nasadí a cez ktoré na firmu nazerá. Tieto okuliare vytvára firma sama svojim pôsobením. Vytvára ich spôsobom, akým sa prezentuje v spoločnosti, svojimi hodnotami a v konečnom dôsledku aj produktmi.

Vybudovať identitu svojej firmy je neľahká úloha. Značka či identita firmy sa musí prezentovať ako výrazná, jasne definovateľná a v neposlednom rade hlavne konzistentná. Iba takto nielen utkvie v pamäti zákazníka, ale pokiaľ je jednoducho zapamätateľná a opísateľná, tak vám bude zákazník v okruhu svojich známych robiť reklamu za vás. Na to je ale potrebné, aby bola firma konzistentná, nemeniaca sa. Nemôže predsa váš zákazník povedať všetkým svojim kamarátom akú úžasnú a enviromentálne prospešnú firmu našiel, keď na druhý deň bude vaša firma vo veľkom produkovať kožuchy z norky. Identita vašej firmy musí byť jednoduchá a stála. Tak viete zaručiť, že sa dostane meno vašej firmy do povedomia spoločnosti a pri jeho spomenutí si každý vybaví to isté, identitu vašej firmy.

Zatiaľ čo si väčšina myslí, že na vytvorenie identity firmy a prezentáciu značky stačí zvoliť jedno posolstvo, ktorého sa bude firma držať, my vieme, že to nestačí. Na vytvorenie značky je potrebné si zadefinovať cieľ, hodnoty, charakter firmy, USP a zmysel komunikácie. Je to dlhá a strastiplná cesta budovania si reputácie každým krokom, ktorý ako firma urobíte. ODD Support vás na tejto ceste bude s radosťou sprevádzať a naše skúsenosti dostanú vašu firmu do povedomia spoločnosti. Stratégia si vyžaduje detailnú analýzu trhu či konkurencie, no taktiež plán ako túto stratégiu neskôr aplikovať. Pravidelne budeme vyhodnocovať ako sa vašej firme darí v porovnaní s konkurenciou a prispôsobíme tomu taktiež spätne stratégiu firmy.

Žiaden človek neberie vlastnú reputáciu na ľahkú váhu a každému záleží na tom, ako ho spoločnosť vníma. To isté však platí aj pre firmy, netreba zabúdať na dôležitosť jej mena či identity. Vaša firma totižto nie sú produkty, ktoré vytvárate, ale práve hodnoty, ktoré za nimi stoja. Ak vaša firma identitu nemá, nemáte firmu. Nechajte teda vybudovanie identity vašej firmy na nás, aby v budúcnosti každý poznal vaše meno a vedel si vybaviť vaše posolstvo.

Značka

Túžite aj vy po značke, ktorá ľudom rozpovie Váš príbeh? Chcete ju dostať do povedomia ľudí a spojiť ju s kvalitou a spoľahlivosťou? Vyplňte tento formulár a my Vám pomôžeme.
Menu